Handleiding

Er zijn twee manieren om te starten met Locali. Kijk in 'Ideeën' of 'Projecten' wat de gemeente van plan is. Of kom zelf met een plan, dien dat in en deel het met jouw dorp, wijk of buurt. Een oplossing bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren, je weet een leuke bestemming voor het gebouw op de hoek dat al twee jaar leegstaat. Met Locali maak je dat idee bekend in je buurt. En je gaat op zoek naar likes voor je plan. Zodra je voldoende steun hebt van je buren wordt het een burgerinitiatief en komt het automatisch bij de gemeente terecht.

Veelgestelde vragen - Algemeen

Iedereen kan zich wel momenten herinneren dat je je overvallen voelde door een besluit van de gemeente. Ineens werden er parkeerplekken in de straat weggehaald. Irritant en vervelend omdat je het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt. Zodra een gemeente meedoet met Locali (welke, zie hieronder) ben je op de hoogte van wat er gebeurt, en kan je met verbeter-ideeën komen.

Wat is Locali?

Locali is in het leven geroepen omdat wij geloven in een democratie waarin inwoners gehoord en geïnformeerd worden over het verbeteren van hun leefomgeving. Het is een app waarmee inwoners ideeën kunnen opvoeren en waarmee buurtbewoners een idee kunnen ondersteunen of hun mening over geven. Zodra een idee voldoende draagvlak heeft van buurtbewoners, neemt de gemeente het idee in behandeling. Voor inwoners en ondernemers is Locali gratis. Gemeenten zijn betalend klant, de licentie van de app wordt door hen betaald.

Welke gemeenten doen er mee?

Op dit moment doen drie gemeenten mee: Hilversum, Alphen aan den Rijn en Rotterdam.

Welke gemeenten doen er mee?

Op dit moment doen drie gemeenten mee: Hilversum, Alphen aan den Rijn en Rotterdam.

Wat is de privacy policy van Locali?

Met open vizier met elkaar het gesprek aangaan, dat is waar Locali voor staat. Zie het platform als een continue openbare bijeenkomst, waar iedereen vrij is om te zeggen wat ie wil en met ideeën te komen. Met open vizier betekent dus ook niet anoniem. Alles wat in Locali gebeurt is gebaseerd op locatie, daarom vragen wij om jouw (adres-) gegevens en (echte) naam. Die gegevens staan op een beveiligde server, en als je wil controleren wat we opslaan kan je te allen tijden om jouw gegevens vragen.
Jouw naam en adres zijn zichtbaar, of kunnen op enig moment zichtbaar worden binnen de app, voor een ieder die een account heeft, inwoner, gemeente, ondernemer of anderszins.

Wat is Locali niet?

Locali is voor het collectief; een straat, buurt of gemeente, niet voor een individueel verzoek. Het aanvragen van een paspoort of melding maken van een loszittende stoeptegel dient men rechtstreeks bij de gemeente te doen.

Veelgestelde vragen - Eerste gebruik

Hoe te beginnen?

Een computer, een laptop, een tablet of een smartphone en de mogelijkheid om via de App Store of Play Store de app te downloaden.

Hoe activeer ik de app?

Zodra u de app heeft gedownload, wordt er eenmalig een aantal gegevens van u gevraagd: E-mailadres, postcode, huisnummer en een zelfgekozen wachtwoord. Van gemeentemedewerkers wordt gevraagd een account aan te maken met het e-mailadres van de gemeente (bijvoorbeeld pietje@hilversum.nl).

Veelgestelde vragen - Gemeenten

Aansluiting op internet systeem gemeente

Locali werkt onafhanelijk van gemeentelijke ICT-systemen (SaaS). Alle beheertaken zijn in de eigen beheeromgeving uit te voeren. Gemeentemedewerkers krijgen een eigen account, en kunnen, afhankelijk van de afspraken, beheerwerkzaamheden uitvoeren. Denk daarbij aan het invoeren van 'nieuws' (wat is de gemeente van plan?), het reageren op ideeën van inwoners en het doorsluizen van initiatieven naar de ambtelijke organisatie.

Hoe kan ik het beste een plan of project in Locali invoeren?

Voordat er door de gemeente iets wordt opgevoerd in Locali, is het verstandig het doel van het Plan of Project te bepalen. Is het bijvoorbeeld om. Wat is de gewenste output: zoveel mogelijk ideeën? Dan een open vraag stellen. Is het om te peilen of een Plan gedragen wordt? Dan een enquête met multiple choice-vragen.

Hoe kan ik het beste een plan of project in Locali invoeren?

Voordat er door de gemeente iets wordt opgevoerd in Locali, is het verstandig het doel van het Plan of Project te bepalen. Is het bijvoorbeeld om. Wat is de gewenste output: zoveel mogelijk ideeën? Dan een open vraag stellen. Is het om te peilen of een Plan gedragen wordt? Dan een enquête met multiple choice-vragen.

Wat voor zaken kan ik allemaal in Locali invoeren?

• Plan opvoeren; indien de gemeente inwoners wil betrekken bij een te ontwikkelen project dan kan een Plan worden opgevoerd. Bijvoorbeeld: een leegstaand pand dient een nieuwe bestemming te krijgen. De gemeente kan de betreffende inwoners van de wijk vragen naar ideeën voor de invulling van dit pand.
• Enquêtes; dit kan worden ingezet om meningen van inwoners te inventariseren. Het betreft multiple choise-vragen. Bij het tabblad ‘Projecten’ kan de gemeente een enquête opvoeren.
•Projecten; dit kan de gemeente inzetten om inwoners te informeren over zaken die daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.