Bijsluiter Locali

Meestal worden dit de algemene voorwaarden genoemd. Wij noemen het de bijsluiter. Dat past beter bij ons. Het is een serieus stuk tekst, dus lees het alsjeblieft goed door. Door op de registreerknop te drukken ga je akkoord met onze voorwaarden en dat is juridisch bindend. Locali is een merknaam van The Broadcaster bv, gevestigd in Hilversum, www.thebroadcaster.nl. Locali behoudt zich het recht voor deze bijsluiter te wijzigen en zal de gebruiker daar steeds van op de hoogte brengen. Tot zover de saaie formaliteiten. Nu naar de inhoud.

Brengt bewoners en overheid bij elkaar

Wat is Locali eigenlijk? We zijn hét platform voor inwoners en gemeenten om de dialoog aan te gaan. Praten dus, het geroep en geschreeuw zijn we een beetje zat. Locali is opbouwend, positief, samen aan een betere stad of dorp werken. Locali wil jou uitdagen om je leefomgeving mooier te maken, door plannen te bedenken, te delen en te bespreken met jouw buurtgenoten. Als het idee voldoende ‘likes’ heeft krijgt de gemeente een seintje. Vanaf dat moment is het idee een burgerinitiatief en gaan zij er mee aan de slag. Ik hoor je denken ‘En als ze dat dan niet doen?’ Hun zielen zullen eeuwig dolen. Oké, serieus: dat is niet de bedoeling uiteraard, wij houden dat strak in de gaten. Gemeenten die meedoen aan Locali worden geacht burgerparticipatie serieus te nemen en dus navolging te geven aan ideeën die door de samenleving gedragen worden. Dat betekent niet dat elk Locali-initiatief wordt uitgevoerd, er kunnen goede redenen zijn waarom een gemeente iets niet doet.
Nog meer leuke dingen? Zeker. In Locali kun je zien wat er speelt bij jou in de wijk. Stapje voor stapje zal er steeds meer (hyperlokaal) nieuws te zien zijn. En met deze app kunnen gemeenten vragen voorleggen over ingrepen in wijken. Om erachter te komen wat jij vindt.

Gebruikersgegevens

Er zijn twee uitgangspunten. De software is gebaseerd op locatie. Daarom vragen we om persoonlijke gegevens, specifiek: naam, e-mailadres, postcode en huisnummer. We houden de mogelijkheid open om die gegevens op enig moment zichtbaar te maken in Locali. Alles wat in Locali gebeurt is openbaar, zichtbaar voor iedereen. Dat vinden we belangrijk, omdat we geen anonieme discussies willen. Zodra je een account aanmaakt wordt ter validatie een e-mail gestuurd. Door op de link te klikken in die e-mail worden de registratie bevestigd én de algemene voorwaarden (dit stuk dus) geaccepteerd. Die gegevens staan op onze (Nederlandse) server. Als je wil weten welke gegevens van jou we precies vastleggen, stuur een mailtje naar support@locali.nu. Het registreren en gebruik maken van Locali is gratis voor inwoners.

Wil je niet langer meedoen, super jammer natuurlijk, maar je hebt het recht om vergeten te worden. Stuur een mailtje naar support@locali.nu met je naam en adres en we wissen alle gegevens van/over jou.

Zoals gezegd zijn gemeenten betalend klant. Zij kunnen beschikken over de gebruikersgegevens en hebben de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met gebruikers van Locali. Aan het verkopen van persoonsgegevens aan commerciële partijen doen we niet.

Bevoegdheid

Even verder met de juridische pet op. Iedere kiesgerechtigde persoon kan beschikken over één account. Delen van het wachtwoord van jouw account met iemand anders is niet toegestaan (ook niet met een familielid waarmee je samenwoont). Maak vooral je eigen account aan, zouden we zeggen. Nog ééntje in de do or don’t categorie: het is verplicht je echte naam te gebruiken, geen pseudoniem. Doe je dat toch dan zullen we je account verwijderen. Wij kunnen accountregistraties weigeren waarvan wij denken dat deze een Locali-wijk kunnen schaden. Het is niet toegestaan om onjuiste registratiegegevens in te dienen of om je te registreren wanneer je weet dat je niet voldoet aan onze vereisten. Het zal inmiddels wel duidelijk zijn, het verstrekken van valse registratiegegevens is in strijd met onze normen en waarden. Don’t.

Soorten accounts

Locali biedt accounts aan voor inwoners en ondernemers, en accounts voor gemeentemedewerkers. Gemeenten kunnen met hun account inwoners informeren of vragen voorleggen.

Instellingen

Een pushbericht op de telefoon vinden mensen al snel irritant. Ook bij ons kun je die dus uitzetten. Maar, laat dit een smeekbede zijn, doe dat niet te snel! Heel vaak zal Locali je geen pushbericht sturen, maar áls dat gebeurt, mag je er vanuit gaan dat het belangrijk is. Ben je het daar niet mee eens, linksboven in de app, bij ‘settings’, is dat te veranderen.

Plaatsen van ideeën of reacties

De grondtoon van Locali is positief en opbouwend. Hou dat in het achterhoofd als je reageert. Censuur vinden we een vreselijk woord, maar als het echt de spuigaten uitloopt houden wij het recht voor een reactie weg te halen of zelfs jouw account te verwijderen, zonder daar verantwoording over af te leggen.
Je bent verantwoordelijk voor de content en interactie met Locali-gebruikers. Daar accepteren wij geen verantwoording over. Plaats geen persoonlijke informatie van buurtbewoners (bijvoorbeeld adres, mobiel nummer, of foto's) zonder hun toestemming. Plaats geen content waarvan je niet het recht hebt om deze te publiceren, of welke lasterlijk, inbreukmakend, illegaal of anderszins onrechtmatig is.

Locali is geen partij bij transacties of geschillen tussen leden. Het is wel zo chique om ideeën in te dienen die voor een grotere groep mensen is bestemd, dus niet alleen ter verbetering van jouw individuele situatie. Doe je het wel, dan zal je vanzelf merken dat jouw buurtgenoten het niet zo’n fijn plan vinden. Locali is geen vrijplaats voor reclame, politieke propaganda of berichten die niet buurtgerelateerd zijn. Dat soort berichten worden verwijderd. Gebruikers mogen geen commerciële uitingen plaatsen. De door inwoners ingediende ideeën kunnen alleen in behandeling worden genomen als het voldoende draagkracht heeft van wijkgenoten (aantal likes) en als het idee niet eerder door de gemeenteraad is afgekaart.

Content

Het eigendomsrecht op foto’s, video’s en andere content die je plaatst op Locali blijft bij jou. Je geeft ons toestemming om jouw content te gebruiken, te kopiëren en te publiceren op Locali.nu, in de app, en/of in andere uitingen van The Broadcaster en en/of door gemeentelijke instanties.

Onrechtmatig gebruik

Wij kunnen door jou geplaatste content verwijderen, jouw account of andere privileges opschorten, wissen of deactiveren, of je anderszins diensten weigeren, indien je deze Algemene Voorwaarden schendt, of inbreuk maakt op intellectueel eigendom, of indien je je anderszins gedraagt op een wijze waarvan wij menen dat het een inbreuk is op deze voorwaarden.

Kaartgegevens

De gebruikte kaartgegevens zijn afkomstig van Google maps. Sommige kaartinformatie, zakelijke adresgegevens en contactgegevens zijn gelicentieerd door derden, waaronder Google, Inc. via haar Maps API. De Google Maps en Places informatie is geleverd onder Google's Terms of Service waaronder de Google Maps/Google Earth APIs Terms of Service en haar privacybeleid. Je mag geen gegevens van onze licentiegevers sublicentiëren, verkopen, of anderszins distribueren aan een derde; het is uitsluitend voor jouw persoonlijk gebruik.

Gebruik van onze App

Indien je de Locali-app downloadt en installeert, geven wij een beperkte niet-overdraagbare licentie die je alleen kunt gebruiken voor toegang tot en gebruik van Licentie in eigen naam via iOS- of Android product; aanvullende voorwaarden van de website waar je het van download (Apple, App Store, of Google Play) of de fabrikant van je apparaat of software kunnen van toepassing zijn.

Geschilbeslechting

Indien er sprake is van een geschil met Locali, ga je ermee akkoord om contact met ons op te nemen en te proberen het geschil informeel op te lossen alvorens andere wegen te bewandelen.

Aansprakelijkheid Locali

Locali is een platform met een faciliterende en bemiddelende functie. De medewerkers van Locali doen haar best de content te monitoren en bewaken. Gebruikers zijn echter zelf verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor het plaatsen en gebruiken van de content op Locali.

Laatst gewijzigd: 12 maart 2018